Closing the theory-practice gap - a new paradigm for nursing

Författare
Gary Rolfe
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Butterworth-Heinemann 1996 Storbritannien, Oxford ix, 246 sidor. 22 cm 0-7506-2616-X