Clownen Jac

Författare
Emma Broström
(Hjalmar Bergmans dramatisering Emma Broström regi Isak Hjelmskog.)
Genre
Dramatik
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Regionteatern Blekinge Kronoberg 2017 Sverige, Växjö 110 sidor