Co-Creation

Författare
Redlich
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Springer International Publishing 2019 Utgivningsland okänt / Ej specificerat