Codex Bernensis 363

Författare
(Augustinus, Beda, Horatius, Ovidius, Servius, alii praef. est Hermannus Hagen.)
Språk
Latin
Förlag År Ort Om boken ISBN
A.W. Sijthoff 1897 Nederländerna, Lugduni Batavorum lxxi, 394 sidor. 35 cm.