Codex Wormianus - The younger Edda

Författare
(Snorri Sturluson)
Språk
Fornisländska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1931 Danmark, Copenhagen