Cognitive phonology in construction grammar - analytic tools for students of English

Författare
Riitta Välimaa-Blum
(Riitta Välimaa-Blum.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Mouton de Gruyter 2005 Tyskland, Berlin xi, 271 S. diagr.. 24 cm. 978-3-11-018608-6, 978-3-11-018686-4
Mouton de Gruyter 2005 Tyskland, Berlin u.a. Online-Ressource Ill. 978-3-11-092059-8