Cognitive skills and optimal performance in judgment tasks

Författare
Berndt Brehmer
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Psykologiska inst., Umeå univ. 1977 Sverige, Umeå 15 sidor. 30 cm