Cognitive sources of interpersonal conflict - analysis of interactions between linear and nonlinear cognitive systems

Författare
Berndt Brehmer
(Berndt Brehmer, Kenneth R. Hammond)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1970 Sverige, Umeå 35 sidor.