Collaborative study of method for detection of Escherichia coli O157 in food - NMKL no 164, 1999

Författare
Christina Normark
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Livsmedelsverket 2005 Sverige, Uppsala 32 sidor. : tab.