Collaborative study of method for qualitative determination of Listera monocytogenes in food - NMKL no 136, 2nd ed. 1999

Författare
Christina Normark
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Livsmedelsverket 2002 Sverige, Stockholm 31 sidor. : tab.