Collectio monumentorum historiam Svecanam illustrantium. Cujus sectionem decimam ... præside Mag. Jacob. Fredr. Neikter, ... p. p. Nicolaus Roman, Wermelandus. In Audit. Gust. Maj. d. X. Junii MDCCCI d. 10

Författare
Jacob Fredrik Neikter
Genre
theses
Språk
Latin
Förlag År Ort Om boken ISBN
1801 Sverige, Upsaliæ, litteris Joh. Fr. Edman, Reg. Acad. Typogr [3], 64-70 sidor. 4:o
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan