Collectio monumentorum historiam Svecanam illustrantium. Cujus sectionem decimam tertiam ... præside Mag. Jac. F. Neikter, ... p. p. Joh. Gust. Evelius, stip. Stiegl. Stockholmiensis. In Audit. Gust. Maj. die IVI Dec. MDCCCII. H. A. M. S d. 11

Författare
Jacob Fredrik Neikter
Genre
theses
Språk
Latin
Förlag År Ort Om boken ISBN
1802 Sverige, Upsaliæ, litteris Joh. Fredr. Edman, Reg. Acad. Typogr [3], 88-98 sidor. 4:o
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan