Collectio monumentorum historiam Svecanam illustrantium. Cujus sectionem decimam tertiam (sic) ... præside Mag. Jac. F. Neikter, ... p. p. Ulricus Krügersson, stip. reg. Uplandus. In Audit. Gust. Maj. die XIII Dec. MDCCCII d. 14

Författare
Jacob Fredrik Neikter
Genre
theses
Språk
Latin
Förlag År Ort Om boken ISBN
1802 Sverige, Upsaliæ, litteris Joh. Fredr. Edman, Reg. Acad. Typogr [3], 98-104 sidor. 4:o
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan