Collectio monumentorum historiam Svecanam illustrantium. Cujus sectionem nonam ... præside Mag. Jacob. Fredr. Neikter, ... p. p. Nicolaus Wickman, Gothlandus. In Audit. Gust. Maj. d. VIII Junii MDCCCI d. 9

Författare
Jacob Fredrik Neikter
Genre
theses
Språk
Latin
Förlag År Ort Om boken ISBN
1801 Sverige, Upsaliæ, litteris Joh. Fr. Edman, Reg. Acad. Typogr [5], 58-64 sidor. 4:o
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan