Collectio monumentorum historiam Svecanam illustrantium. Cujus sectionem quartam ... præside Mag. Jacob. Fredr. Neikter, ... pro gradu p. p. Johannes Tenggrén, stip. reg. Westrogothus. In Audit. Gust. Maj. die XVII Maji MDCCC d. 4

Författare
Jacob Fredrik Neikter
Genre
theses
Språk
Latin
Förlag År Ort Om boken ISBN
1800 Sverige, Upsaliæ, litteris Joh. Fr. Edman, Reg. Acad. Typogr [7], 26-30 sidor. 4:o
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan