Collectio monumentorum historiam Svecanam illustrantium. Cujus sectionem quintam ... præside Mag. Jacob. Fred. Neikter, ... pro gradu p. p. Sveno Ekecrantz, stip. Sleinc. Ostro-Gothus. In Audit. Gust. Maj. die XXVIII Maji MDCCC d. 5

Författare
Jacob Fredrik Neikter
Genre
theses
Språk
Latin
Förlag År Ort Om boken ISBN
1800 Sverige, Upsaliæ, litteris Joh. Fr. Edman, Reg. Acad. Typogr [3], 32-40 sidor. 4:o
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan