Collectio monumentorum historiam Svecanam illustrantium. Cujus sectionem secundam ... præside mag. Jacob. Fredr. Neikter, ... pro gradu p. p. Johannes Facht, stip. Burmeist. Gothlandus. In audit. Gust. maj. die VII Maji MDCCC d. 2

Författare
Jacob Fredrik Neikter
Genre
theses
Språk
Latin
Förlag År Ort Om boken ISBN
1800 Sverige, Upsaliæ, litteris Joh. Fr. Edman, reg. acad. typogr [3], 10-19 sidor. 4:o
1800 Sverige, Upsaliæ, litteris Joh. Fr. Edman, Reg. Acad. Typogr [3], 10-19