Collectio monumentorum historiam Svecanam illustrantium. Cujus sectionem sextam ... præside Mag. Jacob. Fred. Neikter, ... p. p. Johannes Olavus Wallin, stip. reg. Dalekarlus. In Audit. Gust. Maj. die XI Junii MDCCC d. 6

Författare
Jacob Fredrik Neikter
Genre
theses
Språk
Latin
Förlag År Ort Om boken ISBN
1800 Sverige, Upsaliæ, litt. Joh. Fred. Edman, Reg. Acad. Typogr [3], 40-44 sidor. 4:o
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan