Collectio monumentorum historiam Svecanam illustrantium. Cujus sectionem tertiam ... præside Mag. Jacob. Fredr. Neikter, ... pro gradu p. p. Petrus Sam. Lönegren, stip. Kåhrean. Smolandus. In Audit. Gust. Maj. die X Maji MDCCC d. 3

Författare
Jacob Fredrik Neikter
Genre
theses
Språk
Latin
Förlag År Ort Om boken ISBN
1800 Sverige, Upsaliæ, litteris Joh. Fr. Edman, Reg. Acad. Typogr [3], 18-24 sidor. 4:o
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan