Collectio monumentorum historiam Svecanam illustrantium. Quam ... præside Mag. Jacob Fredr. Neikter, ... pro gradu p. p. Andreas Sandblad, stip. Pip. Westrogothus. In Audit. Gust. Maj. die V April MDCCC., d. 1

Författare
Jacob Fredrik Neikter
Genre
Statlig publikation
Språk
Latin
Förlag År Ort Om boken ISBN
1800 Sverige, Upsaliæ, litteris Joh. Fr. Edman, Reg. Acad. Typogr [3], 2-10
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan