Collegheft 1894-1895

Författare
Thomas Mann
(Thomas Mann hrsg. von Yvonne Schmidlin und Thomas Sprecher.)
Språk
Tyska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Klostermann 2001 Tyskland, Frankfurt am Main 217 sidor., 16 pl.-s. ill.