Colomba

Författare
Prosper Mérimée
Språk
Franska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Perlego 2005 Utgivningsland okänt / Ej specificerat
Gallimard 1999 Frankrike, Paris 338 sidor.
Nathan 1997 Frankrike, Paris 78 sidor. : ill. 2-09-180043-0
1967 Frankrike, Paris 192 s
Livre de poche 1965 Frankrike, Paris 510 sidor.
Garnier 1962 Frankrike, Paris 306 sidor.
Le Club du meilleur livre 1958 Frankrike, Paris 492 sidor.
Hatier 1950 Frankrike, Paris 221 pages 17 cm
Droz 1947 Frankrike, Paris xxxii, 188 sidor.
Éditions au Grand passage 1946 Schweiz, Genève 185 sidor.
Nelson 1927 Frankrike, Paris 286 sidor.
D.C. Heath ©1927 Mississippi, Boston xvii, 350 pages illustrations (including map) 17 cm.
Larousse c1927 Frankrike, Paris 190 sidor. port. 20 cm.
Calmann-Lévy 1926 Frankrike, Paris 399 sidor.
Calmann-Lévy 1926? Frankrike, Paris 399 sidor. :
Velhagen & Klasing 1916 Tyskland, Bielefeld vi, 158 sidor.
Ferroud 1913 Frankrike, Paris 220 sidor. : ill.
Norstedt 1906 Sverige, Stockholm viij, 184 sidor.
Calmann Lévy 1893 Frankrike, Paris 401 sidor.
1891 Frankrike, Paris
G. Charpentier 1878 Frankrike, Paris 450 pages