Coloproctology and the pelvic floor

Författare
(Edited by M.M. Henry, M. Swash.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Butterworth-Heinemann 1991 Storbritannien, London, Boston 499 sidor. ill.