Comic agony - mixed impressions in the modern theatre

Författare
Albert Bermel
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Northwestern University Press 1993 USA, Evanston, Ill x, 223 sidor. 0-8101-1071-7