Commentariolum in vaticinia prophetæ Haggæi quod venia ampl. facult. philos. Upsal. p. p. Mag. Christophorus Mauritz. Årre ... et Philippus Gustavus Anjou stip. Possieth. Roslagi. In Audit. Gust. die XI Jun. MDCCCXXVIII. H. P. M. S P. III

Författare
Christopher Mauritz Årre
Genre
theses
Språk
Latin
Förlag År Ort Om boken ISBN
1828 Sverige, Upsaliæ, Excudebant Regiæ Academiæ typographi [4], sidor. 9-16 4:o
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan