Commentator - ett mikrodatorbaserat forskningsredskap för lingvister

Författare
Jan Fornell
(Jan Fornell, Bengt Sigurd)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Inst. för lingvistik, Univ. 1983 Sverige, Lund iv, 73 sidor. : ill., tab. 21 cm