Communism, nationalism and ethnicity in Poland, 1944-50

Författare
Michael Fleming
(Michael Fleming.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Routledge 2010 Storbritannien, Abingdon 199 sidor. 978-0-415-47651-5