Comoedier i urval 2, Jean de France eller Hans Frandsen : comoedi udi 5 acter

Författare
Ludvig Holberg
(Ludvig Holberg utgifna på originalspråket samt språkligt och estetiskt belysta af Carl R. Nyblom och Helena Nyblom)
Språk
Danska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Fahlcrantz 1888 Sverige, Stockholm 74 sidor.