Comoedier i urval 8, Jacob von Tyboe

Författare
Ludvig Holberg
(Ludvig Holberg utgifna på originalspråket samt språkligt och estetiskt belysta af Carl R. Nyblom och Helena Nyblom)
Språk
Danska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Fahlcrantz 1890 Sverige, Stockholm 96 sidor.