Comparison of fracture toughness testing methods applied to alumina - zirconia materials

Författare
Mats K. H. Petersson
(Mats K.H. Petersson and Bill Bergman)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1987 Sverige 8 sidor.