Complex formation constants - a challenging data fitting problem from Solution Chemistry

Författare
Kenneth Holmström
(Kenneth Holmström and Axel Ruhe.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1985 Sverige, Göteborg 21 sidor.