Complexity in the Use of Culture Concepts - Re-thinking Concepts of Cultures. Example: Fishing/Foragers Neolithic Cultures in NE Europe

Författare
Bozena Werbart
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Svenska Arkeologiska Samfundet 1994 Sverige