Computational modelling of enzyme selectivity

Författare
Paul Bauer
Genre
theses
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Acta Universitatis Upsaliensis 2017 Sverige, Uppsala 104
Acta Universitatis Upsaliensis 2017 Sverige, Uppsala 104 sidor. 978-91-513-0005-4