Computer models in biomechanics - from nano to macro

Författare
(Gerhard A. Holzapfel, Ellen Kuhl ed.)
Genre
Konferenspublikation, Konferenser
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Springer cop. 2013 Nederländerna, Dordrecht etc. XI, 413 sidor. ill. 25 cm. 978-94-007-5463-8
Springer Netherlands, Imprint: Springer 2013 Nederländerna, Dordrecht XI, 413 sidor. 153 illus., 83 illus. in color. digital. 978-94-007-5464-5