Computer-based identification and PID-parameter tuning in industrial applications

Författare
Bertil Thomas
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1987 Sverige, Göteborg 52 sidor. med var. pag. ill.