Computers under attack - intruders, worms and viruses

Författare
(Edited by Peter J. Denning)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Addison-Wesley cop. 1990 USA, Reading, Mass 554 sidor. : ill. 0-201-53067-8