Computus ecclesiasticus, inrättad så väl efter den gamla som nya stylen, samt det förbättrade, och hos oss i Sverige brukeliga calendarium

Författare
Nils Schenmark
(Til den studerande ungdomens tjenst utg.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1780 Sverige, Stockholm 92 sidor. : ill.