Concentrations of four new brominated flame retardants (HBB, PBEB, BTBPE, DBDPE), PBDEs and HBCD in blood serum from first-time mothers in Uppsala 1996-2015

Författare
Irina Gyllenhammar
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Livsmedelsverket 2016 Sverige, Uppsala 13