Concentrations of phthalate metabolites and phenolic substances in urine from first-time mothers in Uppsala, Sweden: temporal trends 2009-2014

Författare
Irina Gyllenhammar
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Livsmedelsverket 2016 Sverige, Uppsala 19