Concentrations of phthalates and phenolic substances in urine from first-time mothers in Uppsala, Sweden: temporal trends 2009- 2018

Författare
Helena Bjermo
Genre
Statlig publikation
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Livsmedelsverket 2019 Sverige, Uppsala 24