Conceptual issues in ecology

Författare
(Edited by Esa Saarinen)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
D. Reidel cop. 1982 Nederländerna, Dordrecht vii, 374 sidor. 90-277-1391-X