Concordantia Herodotea Vol. 1, Preface A-D

Författare
Carlos Schrader
Språk
Grekiska, klassisk (-1453)
Förlag År Ort Om boken ISBN
Olms-Weidmann 1996 Tyskland, Hildesheim 543 sidor. 3-487-10202-1, 3-487-10201-3