Concordantia Herodotea Vol. 2, E-Th

Författare
Carlos Schrader
Språk
Grekiska, klassisk (-1453)
Förlag År Ort Om boken ISBN
Olms-Weidmann 1996 Tyskland, Hildesheim S. 544-944 3-487-10203-X, 3-487-10201-3