Concordantia Herodotea Vol. 4, O

Författare
Carlos Schrader
Språk
Grekiska, klassisk (-1453)
Förlag År Ort Om boken ISBN
Olms-Weidmann 1996 Tyskland, Hildesheim S. 1376-1863 3-487-10205-6, 3-487-10201-3