Concordantia Herodotea

Författare
Carlos Schrader
(Curavit Carlos Schrader)
Språk
Grekiska, klassisk (-1453)
Förlag År Ort Om boken ISBN
Olms-Weidmann 1996 Tyskland, Hildesheim 5 vol. 30 cm 3-487-10201-3
Olms-Weidmann 1996 Tyskland, Hildesheim 543 sidor. 3-487-10202-1, 3-487-10201-3
Olms-Weidmann 1996 Tyskland, Hildesheim S. 544-944 3-487-10203-X, 3-487-10201-3
Olms-Weidmann 1996 Tyskland, Hildesheim S. 945-1375 3-487-10204-8, 3-487-10201-3
Olms-Weidmann 1996 Tyskland, Hildesheim S. 1376-1863 3-487-10205-6, 3-487-10201-3
Olms-Weidmann 1996 Tyskland, Hildesheim S. 1864-2412 3-487-10209-9, 3-487-10201-3