Concordantia Homerica, P. 1 Vol. 2, K-Ō - Odyssea

Författare
Joseph R. Tebben
Språk
Grekiska, klassisk (-1453)
Förlag År Ort Om boken ISBN
Olms-Weidmann 1994 Tyskland, Hildesheim S. 691-1412 3-487-09785-0