Concordantia Homerica, P. 2 Vol. 1, A-Hen - Ilias

Författare
Joseph R. Tebben
Språk
Grekiska, klassisk (-1453)
Förlag År Ort Om boken ISBN
Olms-Weidmann 1998 Tyskland, Hildesheim 607 sidor. 3-487-10670-1, 3-487-10669-8
Olms-Weidmann 1994 Tyskland, Hildesheim 2 vol.
Olms-Weidmann 1994 Tyskland, Hildesheim 690 sidor. 3-487-09784-2
Olms-Weidmann 1994 Tyskland, Hildesheim S. 691-1412 3-487-09785-0