Concordantia Homerica, P. 2 Vol. 1, A-Hen - Ilias

Författare
Joseph R. Tebben
Språk
Grekiska, klassisk (-1453)
Förlag År Ort Om boken ISBN
Olms-Weidmann 1998 Tyskland, Hildesheim 607 sidor. 3-487-10670-1, 3-487-10669-8