Concordantia Homerica, P. 2 Vol. 3, O-Ō - Ilias

Författare
Joseph R. Tebben
Språk
Grekiska, klassisk (-1453)
Förlag År Ort Om boken ISBN
Olms-Weidmann 1998 Tyskland, Hildesheim [4] sidor., sidor. 1199-1807 3-487-10672-8, 3-487-10669-8