Concordantia Theognidea

Författare
Carlos Schrader
(Curavit Carlos Schrader.)
Genre
Konkordanser, Index
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Weidmann 2002 Tyskland, Olms vi, 161 sidor.